REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.innovare.waw.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy www.sklep.innovare.waw.pl funkcjonuje zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

1.2. Regulamin definiuje warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, procedurę reklamacyjną, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklep.innovare.waw.pl. Obejmuje również zasady świadczenia tych usług, warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Każdy Usługobiorca, korzystając z Usług Elektronicznych Sklepu www.sklep.innovare.waw.pl, zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

2.1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – dostępny na stronie www.sklep.innovare.waw.pl formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.2. KLIENT – Usługobiorca, planujący zawarcie lub już zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.3. KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.

2.5. PRODUKT – ruchoma rzecz dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.sklep.innovare.waw.pl.

2.8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ………………………………………………………………………………………………

2.9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.11. CENA – wartość wyrażona w złotych polskich (PLN), którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

3.1. Sklep www.sklep.innovare.waw.pl oferuje sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

3.2. Produkty dostępne w Sklepie są nowe, zgodne z umową i legalnie wprowadzone na polski rynek.

3.3. Informacje na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

3.4. Cena Produktu podana na stronie Sklepu obejmuje wszystkie składniki, jednak nie zawiera kosztów dostawy.

3.5. Zamówienia można składać przez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.innovare.waw.pl) – dostępne 24/7.

3.6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przesyłając e-mail potwierdzający.

4.3. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zawiera m.in. potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, dołączanym do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym systemem płatności.

5.2. W przypadku przelewu tradycyjnego, Klient dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy, podając numer zamówienia w tytule przelewu.

5.3. Płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego jest wymagana przed realizacją Zamówienia.

5.4. Klient ma obowiązek uregulowania płatności w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa stanowi inaczej.

5.5. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu pełnej zapłaty.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

6.1. Koszty dostawy ponosi Klient i są ustalane w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Termin dostawy składa się z czasu wyprodukowania, kompletowania i dostawy Produktu przez przewoźnika.

6.3. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pomocą firmy kurierskiej wybranej przez sprzedającego lub po uzgodnieniu z kupującym innej formy wysyłki.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową reguluje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

7.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przed Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową w okresie 2 lat od dostarczenia.

7.3. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie, podając wszystkie istotne informacje.

7.4. Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt do oceny przez Sprzedawcę, który pokryje koszty naprawy lub wymiany.

7.5. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest na trwałym nośniku w terminie do 14 dni.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym towarze, Kupujący może skorzystać z przysługujących mu praw na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile taka została udzielona.

8.2. Korzystając z rękojmi, Kupujący może, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • W przypadku istotnej wady, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • Żądać wymiany produktu na taki, który jest wolny od wad,
 • Żądać usunięcia wady.

8.3. Sprzedawca zaleca składanie reklamacji związanych z rękojmi na wskazany w § 13 Regulaminu adres pocztowy lub elektroniczny.

8.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy celem rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na adres ul. Jasia i Małgosi 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Koszty dostarczenia towaru w przypadku Konsumenta ponosi Sprzedawca.

8.5. Jeśli do zakupionego towaru udzielona została gwarancja, informacje dotyczące gwarancji i jej warunków są dostępne w opisie produktu w Sklepie.

8.6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na wskazany w § 2 Regulaminu adres e-mail.

8.7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Miej na uwadze, że konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, między innymi, gdy:

 • przedmiotem umowy jest rzecz niemająca charakteru prefabrykowanego, wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub mająca zaspokoić jego zindywidualizowane potrzeby – tj. wybór produktu o kolorystyce innej niż: Żółty, Czarny, Jasnoszary, Biały 

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10.1. Usługodawca umożliwia korzystanie z Usługi Elektronicznej – zawierania Umów Sprzedaży Produktu.

10.2. Świadczenie Usługi Elektronicznej jest nieodpłatne i odbywa się na warunkach Regulaminu.

10.3. Usługodawca ma prawo zamieszczać treści reklamowe na stronie Sklepu.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

11.1. Świadczenie Usługi Elektronicznej jest nieodpłatne.

11.2. Umowa o świadczenie Usługi

§ 12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Jasia i Małgosi 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Adres e-mail: biuro@innovare.waw.pl

Telefon: +48 730 737 732

Choose Your Location

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Porównianie
Czego poszukujesz w Sklepie INNOVARE?
Wpisz słowo, które chcesz wyszukać i naciśnij "enter"
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu